Bijeenkomst deelnemers en vrijwilligers 2019 met afscheid bestuurder Gert Luimes

 Bijeenkomst Deelnemers en vrijwilligers   ter afsluiting van de Kom in de Kaqs 2019  tijdens de bijeenkomst wordt het evenement besproken en worden de  ideeen voor komende jaar opgehaald .

Dit keer was er  het afscheid van Gert Luimes die  20 jaar  heeft meegeholpen met het organiseren  van de Kom in de Kas  Emmen.  Gert kreeg van het bestuur  een bronzen beeldje  dat de samenwerking symboliseerd  kado, al die jaren zorgde Gert voor een goede planning  van de werkzaamheden  tijdens de opbouw van de tentoonstelling de laatste 12 jaar i.s.m  het Zone College . Dank Gert  names alle Glastuinders in Emmen.

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl