Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Innovatieplatform PGA & I

BioBased Economy & Agribusiness

SMART Greenhouse

Ondernemers uit en gelieerd aan het tuinbouwcluster in Zuid-Oost Drenthe en Noord-Nederland gaan met kwartiermaker CropEye innovatieve projecten, samenwerkingen en business cases initiëren en realiseren. Hiertoe is een innovatieplatform opgericht; PhytoGlasshouse Applications & Innovations (PGA&I). Het doel van dit platform is het ontwikkelen van duurzame economische bedrijvigheid door het realiseren van hoogwaardige en marktgestuurde productieketens voor tuinbouwsector met de verwerkende industrie (o.a. food, feed, farma, fijn chemie, cosmetica).

pga&i

Doel

Vanuit het Innovatieplatform PGA&I worden diverse activiteiten geïnitieerd zoals:

 • Het netwerk ‘Nieuwe Teelten - Plantaardige grondstoffen (Biobased Economy)’. Vanuit o.a. de

  voedingsmiddelen-, farmaceutische- en cosmetica-industrie bestaat een steeds grotere vraag naar nieuwe, innovatieve grondstoffen vanuit de glastuinbouw. De markt vraagt om natuurlijker producten; voeding, medicijnen en cosmetica gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Voor de glastuinbouw biedt dit kansen om naast de traditionele teelt van groenten, bloemen en planten, ook de mogelijkheden te verkennen om aan deze nieuwe marktvraag te voldoen. Dus: welke nieuwe teelten kunnen aangewend worden en hoe kunnen de huidige gewassen gebruikt worden voor andere toepassingen zoals het leveren van natuurlijke grondstoffen?

 • Het innovatieprogramma SMART Greenhouse. Dit programma omvat business cases (marktvraag) gerelateerde projecten waarin nieuwe innovatieve technieken voor glastuinbouwsector worden onderzocht en toegepast, zoals een nieuwe vorm van mestgebruik (Mest met Meerwaarde, M3), Natuurlijk product ter vervanging van steenwol (Bio-substraat) en Water en Nutriënten management met sensortechnologie. Praktijkonderzoek op kleine schaal kan op basis van marktvraag uitgevoerd worden in de Proeftuin-Business Center Klazienaveen.

 • Thema-gerichte ondernemersnetwerken, zoals netwerktafel SMART Greenhouse i.s.m. Sensor Universe en Syntens waar sensortechnologie wordt samen gebracht met het tuinbouwcluster en de verwerkende industrie.

  Samenwerking

  Het Innovatieplatform PGA&I wordt gedragen door ondernemers uit het tuinbouwcluster en wordt ondersteund door de Stichting Tuinbouw Emmen, LTO Noord Glaskracht, gemeente Emmen, provincie Drenthe, ambassadeurs en CropEye. Er wordt structureel en intensief samengewerkt, ook met kennisinstellingen en scholen. Samenwerking zorgt voor kruisbestuiving en kennisuitwisseling, waardoor nieuwe toepassingen, nieuwe afzetmarkten en een consument-gedreven productie dichterbij komen.

  Voor informatie kunt u contact opnemen met de Kwartiermaker PGA&I: jolanda.heistek@cropeye.com – 06 13608752

BusinessCenter Klazienaveen

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl