Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Innovatie cie Tuinbouw Emmen

Eerste bijeenkomst 3 febr. 2015  zijn we als actieve ondernemers  gaan nadenken op welke wijze wij met elkaar invulling kunnen geven aan innovatienetwerken in onze directe omgeving. We willen dit graag in klein comité doen om eerst onze contouren/ ideeën / aanpak met elkaar te delen. 

Doel hiervan is ervoor te zorgen dat nieuw onderzoek wordt gedreven door uitdagingen uit de praktijk, om brede maatschappelijke baten te realiseren en om industrieën/ sectoren snel te moderniseren. Dit geldt dus zeker ook voor onze sectoren.

Vertaald naar onze sectoren betekent dat:

•beter verband te leggen tussen onderzoek en landbouwpraktijk

•het stimuleren van een breder gebruik van de beschikbare innovatiemaatregelen

•het bevorderen van het sneller en breder omzetten van innovatieve oplossingen in de praktijk

•het informeren van de wetenschappelijke gemeenschap over de onderzoeksbehoeften van de landbouwpraktijk.

 

Uiteindelijk willen komen tot zgn. Operationele Groepen. Deze groepen voeren projecten uit gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten. Zij komen samen op initiatief van de betrokken partijen zoals boeren, wetenschappers, adviseurs, bedrijven of derden. 

De Provincie Drenthe stimuleert en promoot de aanpak via de EIP’s van harte. De uiteindelijke financiering verloopt via het spoor van de Plattelandsontwikkelingsplannen (POP3
Website ontwikkeld door X-Interactive.nl