Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Biobased Economy;

kansen voor Glastuinbouw en Farmacie

 

Vanuit het Innovatieplatform PhytoGlasshous e Applications & Innovations (PGA&I) is vanuit een samenwerkingsverband van bedrijven (CropEye, SU BioMedicine, Proeftuin BCK en Boehringer Ingelheim Pharma) een business case gestart. Het doel was om na te gaan of de teelt van medicinale planten in de glastuinbouw concurrerend kan zijn met buitenteelt.

project D

De directe kosten zijn bij glasteelt hoger dan bij buitenteelt. Maar omdat sommige geneeskundige planten worden gebruikt om gezuiverd natuurlijk bestanddeel te produceren, is een hoge concentratie van belang dus de moeite van een hogere prijs waard. In de kas kan beter worden voldaan aan de hoge eisen voor de productie van deze plantinhoudstoffen en kan het gehele jaar worden geoogst en daardoor minder kosten worden gemaakt voor opslag.

Het functionele bestanddeel is onderdeel van het secundaire metabolisme van de medicinale plant. Deze secundaire metabolieten (plantinhoudstoffen) zijn niet betrokken bij de groei, ontwikkeling of voortplanting. De productie van deze stoffen (biosynthese) kan worden ‘aangezet’ door de plant in een stress situatie te brengen. Weten wat stress veroorzaakt is daarom een belangrijk element in de teelt. Wat zijn de optimale teeltcondities voor zowel een hoge concentratie van de plantinhoudstoffen als een zo goed mogelijke groei van de plant zelf?

Verschillende condities zijn gebruikt om de planten te laten groeien, zoals toevoeging van CO2 en stressfactoren (o.a. hoge EC concentratie, variatie in temperaturen). Bepaalde factoren verhogen de biosynthese van de belangrijke stoffen aanzienlijk terwijl de groei niet negatief wordt beïnvloed. Een ander veelbelovend resultaat is de mogelijkheid om de planten meerder keren per jaar te oogsten. Dit in tegenstelling tot de buitenteelt waar de oogst maar één keer per jaar plaatsvindt. Het komend jaar zullen verdere testen worden gedaan voor het optimaliseren van de stimulatoren van de biosynthese en zal worden uitgezocht wat de optimale oogstmomenten zijn. Bij positief resultaat kan het binnen twee jaar mogelijk zijn om het gewas te produceren door de glastuinbouw voor de farmacie.

Verschillende partijen hebben de uitvoering van haalbaarheidsstudie van deze business case mogelijk gemaakt; o.a. Stichting Tuinbouw Emmen, LTO Noord Glaskracht, Kenniscentrum Plantenstoffen, gemeente Emmen en provincie Drenthe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Kwartiermaker PGA&I: jolanda.heistek@cropeye.com - 06 13608752


Website ontwikkeld door X-Interactive.nl