Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Zonneakkers en Zonnedaken voorlichtingsbijeenkomst.

Datum: 28-03-2016

Zonneakkers en Zonnedaken  voorlichtingsbijeenkomst.

LTO Noord Glaskracht wil de ondernemers graag verder ondersteunen in de verduurzaming van de bedrijven. 

We hebben met medewerking van alle hieronder vermelde organisaties een prima bijeenkomst gehad.

 

De gemeenteraad heeft de structuurvisie Zonneakkers in de gemeente Emmen vastgesteld. In deze structuurvisie zijn er naast de bedrijventerreinen ook in de tuinbouwgebieden mogelijkheden voor de realisatie van zonneakkers. In de visie is opgenomen dat de energieopbrengst in meerdere mate ten goede moet komen van het tuinbouwbedrijf. Jan Deuten Gemeente Emmen  lichtte de mogelijkheden toe .

Wat betekent een zonneakker voor de tuinbouwondernemer, de techniek, de investeringskosten en de vergunningen. Welke kansen zijn er? AAB Advies, Bram Hanemaaijer heeft ons mee genomen in de grote mogelijkheden van verduurzaming  via zonne-energie .

De heer Erwin Mesu namens, het energie-team van Flynth Accountants en Adviseurs Flynth Accountants. Maakte samen met ons de berekening  liet het  rekenmodel energie zien , welke SDE subsidie er mogelijk is  en vertelde over de toepasbare  fiscaliteiten. Bij een betaalde rente over het vreemd vermogen blijft er een krap rendement voor het eigen vermogen over  1.5%.

De heer Harmen Bosga, Rabobank Emmen-Coevorden, afdeling Agri en Food Financiering  maakte duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor groenfinanciering via uw bank .

Door Ard Lammertink werd toegelicht wat de Drentse Energie Organisatie (DEO)voor ons kan  betekenen, via het verstekken van  een achter gestelde lening om voldoende zekerheid te hebben voor een banklening.

De mogelijkheden voor ondersteuning van innovatieve investeringen werden door Alex Scheper ,Provincie Drenthe duidelijk gemaakt , een Greendeal kan helpen om duurzame investeringen  renderend te krijgen.

Adviezen over ontwikkelingen   worden door LTO Noord Glaskracht op de site en via nieuwsbrieven gemeld aan de leden  en bij vragen over vergunningen  ect kan de sectie  Cees Ruhé benaderd worden. 

Terug naar overzicht

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl