Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Tuinbouw voor grondstoffen

Datum: 18-12-2012

"Realistisch." Zo noemt Cees Ruhé, bestuurslid van LTO- Noord Glaskracht, de toekomstsce- nario’s die volgen uit het gister- avond gepresenteerde rapport over de toekomst van de glastuinbouw in Zuidoost-Drenthe.

Het onderzoek is gedaan door bureau Bureon en geeft inzicht in het economische belang en de toe- komstkansen van de tuinbouwsec- tor. De Stichting Tuinbouw Em- men gaf opdracht tot het onder- zoek. In het rapport worden twee toekomstscenario’s geschetst. In de ene variant werken de telers in Eri- ca en Klazienaveen nauw samen wat betreft de inzet van arbeid, duurzame energie en de afzet van producten. De sector richt zich nog altijd op zaden en pot- en perkplan- ten maar die worden geëxporteerd naar Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa.

In het tweede scenario richt de meerderheid van de tuinders zich op de zogenoemde biobased econo- my, ofwel de productie van grond- stoffen voor de voedingsmidde- len-, medische en/of chemische in- dustrie. Een voorbeeld hiervan is de kas in Klazienaveen waar vinger- hoedskruid wordt geteeld met een voldoende hoeveelheid digoxine; de werkzame stof in een medicijn tegen hartfalen. Aan de chemiche industrie worden ingrediënten en grondstoffen geleverd voor coa- tings, lijmen en bestrijdingsmid- delen. Ook in deze variant richt men zich vooral op de Duitse, Scan- dinavische en Oost-Europese markt.

Het bureau zegt in het rapport het meeste heil te zien in het twee- de plan. Emmen zou zich volgens de onderzoekers moeten profileren als landelijke voorloper op het ge- bied van de productie van plantaar- dige stoffen. Ruhé zegt beide initia- tieven kansrijk te vinden. "Het is aan de tuinders om de beslissing te nemen, maar ik denk dat scenario twee het meest realistisch is." Hier- in is plaats voor de biobased econo- my, maar ook nog voor grootschali- ge productie van voedings- en sier- teeltgewassen zoals komkommers en perkplanten. Een realistisch idee, zegt Ruhé, want tuinders gaan niet zomaar massaal over op andere teelt. "Dat kunnen ze zich niet per- mitteren."

Die mening wordt gedeeld door oudgediende Roelof Rotmensen, die twee jaar geleden met zijn be- drijf stopte na 46 jaar in de glas- tuinbouw in Klazienaveen te heb- ben vertoefd. Volgens hem is de biobased economy alleen een optie als de markt daarom vraagt en de afzet ook garandeert. "Het zijn mooie verhalen, maar de biobased economy is een dooie mus als het initiatief niet van de markt komt. Want tuinders beginnen echt niet zelf met een nieuwe teelt."


Download artikel


 

Terug naar overzicht

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl