Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Tuinbouw aan de slag met Manifest biobased economy

Datum: 29-09-2011

De tuinbouwsector gaat aan de slag met de biobased economy. De ontwikkeling naar een economie die is gebaseerd op hernieuwbare en duurzame grondstoffen, kan leiden tot kostenverlaging en extra inkomsten voor tuinbouwondernemers.

De sector is dan ook goed vertegenwoordigd bij de ondertekenaars van het manifest Biobased Economy, dat morgen in Delft door 42 partijen wordt ondertekend.


Naast het Productschap Tuinbouw (PT) tekenen enkele tuinbouwondernemingen mee. Ze spreken de intentie uit de komende drie jaar actie te ondernemen die bijdragen aan het tot stand komen van de biobased economy. Andere ondertekenaars vertegenwoordigen de land- en bosbouw, de chemische en papierindustrie, energiemaatschappijen en maatschappelijke organisaties.

De partijen zoeken gezamenlijk naar perspectiefvolle product-marktcombinaties. Plantaardige grondstoffen kunnen bijvoorbeeld chemische grondstoffen vervangen. De tuinbouw kan zowel producent en leverancier van plantaardige grondstoffen worden, als afnemer van materialen op basis van plantaardige grondstoffen.

Bij gewasonderhoud en aan het eind van een teelt komt plantaardig restmateriaal vrij. Nu gaat dit veelal op de composthoop en is het een kostenpost. Het restmateriaal is beter te benutten als bron van waardevolle stoffen of als energiebron. De kostenpost kan dan (extra) inkomsten opleveren. Ook kan de sector specifieke planten telen voor hoogwaardige (inhoud)stoffen, te gebruiken in de farmacie, cosmetica, voedingssupplementen of diervoeders. Daarnaast kan de tuinbouw biobased materialen gebruiken. Te denken valt aan bio-energie, verpakkingen, bloempotten, folie, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen.

Binnenkort publiceert het PT een discussienotitie over de biobased economy en de tuinbouw. Bedoeling is om binnen de sector de kansen te beoordelen en geïnteresseerde partijen en ondernemers bijeen te brengen. Ook zal verbinding met andere sectoren worden gezocht, om samen product-marktcombinaties in beeld te brengen en te ontwikkelen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl of u bezoekt onze website op www.tuinbouw.nl.

Terug naar overzicht

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl