Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Stimuleringsregeling glastuinbouwsector Emmen van kracht

Datum: 23-11-2011

Om de Emmense tuinbouw een volwaardig onderdeel te laten blijven van het tuinbouwcluster Nederland, zijn optimale productieomstandigheden een randvoorwaarde.

Daarom heeft het college besloten dat per 22 november 2011 de Stimuleringsregeling Revitalisering Glastuinbouw Emmen (SRGE-regeling) van kracht is. Deze regeling stimuleert tuinders in de gemeente om verouderde kassen en / of bedrijfspanden af te breken en nieuwe bedrijfspanden en / of kassen te bouwen. Kassen die voldoen aan de eisen van de moderne tuinbouw en die nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor ondernemers.

Van 1986 tot 2009 was de Tuinbouwstimuleringsregeling in de gemeente Emmen van kracht. Tot 2004 heeft deze regeling goed gewerkt; veel tuinders maakten er gebruik van. De laatste jaren verloor de regeling echter zijn werking. De hoge investeringsbedragen en beschikbare borgstellingsbedragen uit de regeling waren niet meer in balans. Hierbij werd namelijk uitgegaan van de situatie in de jaren ’90. In 2009 heeft de gemeenteraad besloten te stoppen met de Tuinbouwstimuleringsregeling en een nieuwe stimuleringsregeling te laten ontwikkelen die actueel en bruikbaar was voor de sector. Dit is de SRGE-regeling geworden. Deze regeling moet de tuinders stimuleren om oude kassen en / of bedrijfspanden te slopen en deze te herbouwen of nieuw te bouwen.

Ondanks het huidige economisch klimaat en de actualiteiten in de tuinbouwsector als de EHEC-bacterie, wil de gemeente Emmen de SRGE-regeling inzetten om ondernemers de kans te geven stappen te kunnen maken richting de toekomst. De gemeente Emmen ziet tuinbouw dan ook nog steeds als een kansrijke sector voor de regio. Bovendien biedt de SRGE-regeling als bijkomend voordeel de mogelijkheid om de uitstraling van het tuinbouwgebied te verbeteren.

Wat houdt de SRGE-regeling in?
In eerste instantie kunnen tuinders - individueel of gezamenlijk - de regeling gedurende een half jaar aanvragen. Hierna wordt de balans opgemaakt. Op basis hiervan wordt bepaald of de regeling aangepast moet worden. Er is in totaal 1,2 miljoen euro beschikbaar. De vergoeding bedraagt maximaal € 6,- per m2 glas voor sloop bij minimaal 50% herbouw en € 9,- per m2 voor sloop bij minimaal 50% nieuwbouw in één van de tuinbouwgebieden.

Samenwerking
De regeling is in goed overleg tot stand gekomen met LTO Noord Glaskracht, Stallingsfonds Glastuinbouw Nederland en de provincie Drenthe. De Provincie draagt dan ook een derde van het beschikbare budget bij.

Downloads

Meer informatie
De gehele regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.emmen.nl/glastuinbouw.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, Annet Terpstra , tel. 14 0591.

Terug naar overzicht

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl