Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Staatssecretaris Henk Bleker opent Kom in de Kas in Erica

Datum: 02-04-2012

Het glastuinbouwevenement ‘Kom in de Kas’, dat dit jaar voor de 35 keer werd georganiseerd, is in het komkommerbedrijf van Polman aan de Tuinderslaan in Erica geopend door staatssecretaris Henk Bleker.

Tijdens de openingstoespraak vroeg voorzitter Cees Ruhé de aanwezige staatssecretaris Henk Bleker om een aantal toezeggingen. Onder andere om verlenging van de groenfinancieringsregeling, stimuleringsmaatregelen van de overheid oor de glastuinbouw en gelijke behandeling en faciliteiten als de bestaande Greenports in Nederland. 

Henk Bleker vatte bij zijn openingspeech direct de koe bij de hoorns. "Ik ben hier nog maar tien minuten en wordt direct al geconfronteerd met de vraag om vijf toezeggingen te doen. Dat ga ik niet doen”, zo opende de staatssecretaris zijn toespraak. Hij ging wel in op de ontsluitingsmogelijkheden van het tuinbouwgebied in Zuid Oost Drenthe. "Als ik van den Haag naar huis rij, ga ik over de A37 en kom dan langs Erica. Steeds weer bedenk ik dan wat een geweldige ontsluiting dit gebied heeft in tegenstelling bijvoorbeeld tot andere gebieden zoals de Greenports. Daar moet geïnvesteerd worden in ontsluitingsmogelijkheden en dat is in Emmen niet nodig. Het is een mooi gebied. En hoewel we in het verleden de verwachting hadden dat dit gebied nog veel groter zou worden dan het nu is moet je niet bij de pakken neerzitten. Investeringen in dit soort gebieden is echt iets van de lange termijn. Er kan zo weer een moment komen dan er groei komt.

De tuinbouw in Nederland is goed voor 17 miljard export, producten zoals komkommers, paprika’s en planten, technologie en kassenbouw, maar ook zaden en kennis. ‘Een zakje tomatenzaad is evenveel waard dan een klomp goud’, zo hield hij aanwezige kinderen voor. Daarmee aangevend wat de waarde van zaden zijn. 

"De Nederlandse tuinbouw is goed in het veredelen van planten is, er zijn meer dan 450 duizend mensen werkzaam in de sector. Het is goed dat ‘Kom in de Kas’ georganiseerd wordt. De consument vraagt zich af of het allemaal wel goed gaat, hoe zit het met de gewasbeschermingsmiddelen, hoe zit het met de volksgezondheid, met het milieu etc. Daarom ook mijn complimenten voor dit initiatief. Het is belangrijk dat de mensen in de kassen komen en de tuinders zo het publiek kunnen voorlichten en in staat te stellen zelf te zien hoe de tuinbouw werkt.
In 2050 zijn er negen miljard mensen op deze aarde die allemaal willen eten. Dat gaat niet vanzelf, er is nu al een voedseltekort. We moeten meer produceren zonder dat dit leidt tot meer grondgebruik. Daar moeten dus efficiënt mee omgaan. Nederland moet dus de aanwezige kennis beschikbaar stellen, ook naar ontwikkelingslanden. Nederland heeft goede kenniscentra en onderzoeksinstituten maar het begint bij de telers. Daar zit de kennis en daar begint het. Omdat die hele keten van telers tot onderzoeksinstituten zo belangrijk zijn heeft het Nederlandse regeringsbeleid de glastuinbouw een topsector. Nederland heft negen topsectoren benoemd zoals chemie en nog een aantal andere waar overheidsgeld nar toe gaat. Innovatie, onderzoek nieuwe producten en technologie zijn belangrijk voor deze sectoren. De Nederlandse glastuinbouw is één van die negen topsectoren. Voorbeeld hier in de buurt is de proeftuin in Klazienaveen waar testen worden gedaan met grondstoffen uit planten voor de chemische en farmaceutische geneesmiddelenindustrie. ‘Komt dit gebied niet op het tweede plan nu het niet tot een greenport behoort’, wat zojuist de vraag van de voorzitter. Nu, de ontsluiting van dit gebied is goed. Om geld te krijgen voor onderzoek en innovatie is het niet belangrijk of je greenport bent. Het initiatief, de kennis en de bereidheid van de telers en researchinstituten om te investeren. De kwaliteit van de projecten is bepalend of je meedoet in die topsector programma’s waar vele miljarden euro’s in omgaan.”

Omdat de voorzitter Ruhé ook een toezegging wilde over het gebruik van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen zoals gerst, bier en karnemelk, ging staatssecretaris Bleker daar nader op in. "Om eerlijk te zijn had ik er geen weet van dat deze middelen daarvoor gebruikt werden. Zo leer je steeds meer heb ik gemerkt. Om deze middelen te kunnen inzetten heb je toestemming nodig, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Dat heeft te maken met Europese regelgeving. Twee weken heb ik besloten dat we deze middelen tot 2014 mogen blijven gebruiken en dan moeten we voor die tijd regelen hoe we het dan gaan doen.

Een komkommer levert momenteel 20 cent op, dat is niet goed genoeg. We mogen hopen dat dat beter gaat verder in het seizoen. De klapper moet nog komen. In de supermarkt kost die waarschijnlijk 75 cent. Hoe kan dat? Er wordt vaak gezegd dat er geen afspraken gemaakt kunnen worden tussen telers, distributeurs en tussenhandel omdat de Nederlandse Mededingingautoriteit dat zou verbieden. Dat is maar ten dele waar. Het is mogelijk om met alle betrokkenen afspraken voor te leggen aan die NMA en dan een advies te krijgen.

bleker
Dan het onderwijs, de voorzitter had daar een vraag over. Er is een groeiend tekort aan leerlingen in het groene onderwijs. Dat heeft met imago te maken en daar snap ik niets van. We hebben zulke mooie bedrijven in de land-en tuinbouw en de zuivelindustrie. De overheid kan niet leerlingen verplichten om naar het groene onderwijs te gaan, dat moet u zelf regelen.

De Nederlandse glastuinbouw is van grote economische betekenis. Er zijn moeilijke tijden geweest met prijsdalingen door bijvoorbeeld die bacterie. Nederland is afhankelijk van Europa en in belangrijke mate van Duitsland. Per kaar gaan er 1,85 miljard komkommers naar het buitenland waarvan de helft naar Duitsland. Slechts 20 procent blijft in Nederland. De glastuinbouw is Europees georiënteerd, dat moeten we ook uitstralen. Er is nu veel gedoe over Polen. Tuinders die Polen in dienst hebben moeten dat goed regelen. Als ze dat niet doen zijn we onze eigen markten aan het bederven. Want stel je voor dat u werkt in Polen en u wordt daar slecht behandeld. Als je dan terugkomt in Nederland laat je dat wel weten. Voor Polen telt dat ook. Als zij slecht behandeld worden vertellen ze dat bij terugkeer in Polen. Dan zullen ze niet zeggen dat je komkommers en andere producten uit Nederland moeten kopen. We moeten fatsoenlijk en goed met elkaar omgaan, ook om de Nederlandse economie. We moeten de as Duitsland, Polen en Rusland versterken. Misschien ontstaat nu het beeld dat Polen en andere Oost-Europeanen onze banen inpikken, maar er komen andere tijden. We moeten de relaties met die landen goed onderhouden. Laten we ophouden met negatief te praten over Europa en de Polen, het is zowel moreel als economisch onverstandig. Niet voor niets heeft de nieuwe Duitse president onlangs zijn eerste buitenlandse reis naar Polen gemaakt. Polen groeit als kool, economische groei van tien procent. Polen is het land van de Europese vrijheid.

De staatssecretaris bedankte de familie Polman voor de gastvrijheid. "Het ziet er hier fantastisch uit. De glastuinbouw is een mooie en schone sector, je kunt er een vak leren Wees er trots op. Nederland onderschat de betekenis van de land- en tuinbouw. Vorig jaar was ik in het programma ‘De wereld draait door’. Daar werd wat denigrerend gedaan over de agrarische sector, dat waren de boertjes van buut’n. Ik zei toen daar dat in 2011 voor 73 miljard export uit de agrarische sector kwam, een vijfde van de totale Nederlandse export. Als die export inzakt, geeft dat een enorme klap voor de Nederlandse economie. Ik zei dat we dan geen drie Nederlands publieke zenders meer kunnen betalen. Toen werden ze wel wakker. Zo moeten we op alle plekken de betekenis van de sector onder de aandacht blijven brengen. Het is een mooie sector, een schone sector en een hoogwaardige sector.

Terug naar overzicht

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl