Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Samenwerking zorgt voor kruisbestuiving

Datum: 14-10-2013

  • Verwaarden van reststromen
  • Eendenkroos en biogas


Verwaarden van reststromen

Door een dertiental agro ondernemers uit Erica en Klazienaveen worden in praktijknetwerken kennis ontwikkelt en toegepast onderzoek. In deze samenwerking staat de kennisuitwisseling tussen ondernemers centraal; agribusiness-tuinbouw-farma-water-sensoren-modellen, etc. Zo is bij het project ‘Verwaarden van reststromen’ Beuker Tuinbouw bv uit Klazienaveen en Melenhorst Alstroemeria kwekerij VOF uit Erica betrokken samen met een nieuwe start-up in Emmen Mycelco. Verbetering en hergebruik van reststromen wordenhier uitgewerkt waarbij het doel is om het volledige volume teeltafval van een tuinbouwbedrijf te ‘veredelen’ voor hergebruik op het eigen bedrijf. Grootschalig transport is dan overbodig waardoor de milieubelasting wordt verlaagd. Ook wordt gekeken of het kweekafval volledig op het bedrijf kan worden gecomposteerd waarna dit met mycelium verrijkte materiaal als teeltmateriaal kan wordengebruikt zonder toevoeging van kunstmest.


Eendenkroos en biogas

Een ander samenwerkingsproject (GreenDeal)is‘Eendenkroos enbiogas’. Bijbiogasexploitanten die ook een veehouderij hebben, is er vaak een mineralenoverschot doordat er biomassa van buiten wordt aangevoerd in de vorm van krachtvoer, ruwvoer of substraten van de vergister. Als nu die mineralen kunnen worden ingezet voor deproductievan eiwitrijkvoervoor de eigen veestapel kan worden bespaard op inkoop vanveevoer.


Voor dit project is een Green Deal gestart met de provincie Drenthe.

In een samenwerkingsverband wordt er kennis ontwikkeld en uitgewisseld tussen:

  • Algaecom
  • Prodeon
  • (co-)vergister/veehouder
  • Proeftuin BCK (Klazienaveen)
  • Nutriënt Management Instituut (NMI)
  • Kenniscentrum Triple E
  • Innovatieplatform Biobased – Agribusiness (PlantValue)
 

 Meer weten?


Jolanda Heistek: Innovatiemanager Innovatieplatform Biobased - Agribusiness

E: biobased@IKdrenthe.nl

T: 06-13608752

@IKDrenthe

@JolandaHeistek

Terug naar overzicht

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl