Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Oude kassen worden herbouwd/nieuw gebouwd

Datum: 07-11-2012

Tuinders maken gebruik van subsidieregeling

Vanaf 22 november 2011 was de Stimuleringsregeling Revitalisering Glastuinbouw Emmen (SRGE-regeling) van kracht. 

Deze regeling liep tot en met 22 mei 2012. Hierop heeft de gemeente Emmen vijf verzoeken van tuinders ontvangen. Het college heeft vier van de vijf aanvragen positief beoordeeld.

Dit betekent dat vier tuinders subsidie krijgen om oude kassen en/of bedrijfspanden te slopen en deze te herbouwen of nieuw te bouwen. Kassen/bedrijfspanden die voldoen aan de eisen van de moderne tuinbouw en die nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor ondernemers. In totaal was hiervoor 1,2 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kan een eerste stap gezet worden naar herstructurering.

Om de Emmense tuinbouw een volwaardig onderdeel te laten blijven van het tuinbouwcluster Nederland, zijn optimale productieomstandigheden een randvoorwaarde. Daarom besloot het college van Burgemeester en Wethouders op 15 november 2011 dat de Stimuleringsregeling Revitalisering Glastuinbouw Emmen (SRGE-regeling) van kracht zou gaan. Tuinders konden een half jaar lang -individueel of gezamenlijk- de regeling aanvragen.

 

Samenwerking

De regeling is in goed overleg tot stand gekomen met LTO Noord Glaskracht, Stallingsfonds Glastuinbouw Nederland en de provincie Drenthe. De Provincie draagt dan ook de helft van het beschikbare budget bij.

 

Terug naar overzicht

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl