Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Eindpresentatie Glaszuiver Water

Datum: 19-03-2016

Locatie: BCK Klazienaveen

Bijeenkomst  leden LTO Glaskracht , leden  waterzuivering collectief  en geïnteresseerden  over de resultaten die uit de proef biologische zuivering tuinbouwwater zijn gekomen. 

Met  een toelichting wat er voor mogelijkheden zijn voor individuele zuivering  en welke taken de leden van het collectief te wachten staan.
PROGRAMMA

19.30 uur Opening door Cees Ruhé

19.45 uur Actuele tuinbouwzaken door Nico van Ruiten

20.15 uur Pauze

20.30 uur Toelichting op de resultaten van Glaszuiver Water door Roland van Driel

21:00 uur Toelichting op collectieven voor zuivering door Bouwe Bakker DAW coördinator.

21.15 uur Discussie

22.15 uur Afsluiting

Donderdag 25 februari  kwam de landelijk voorzitter Nico van Ruiten op bezoek  naar een bedrijfsbezoek bij D Roses waar de mechanische meeldauw  ( UV licht) bestrijding bekeken werd , is er met de bestuurleden gesproken over wat  LTO Glaskracht  kan doen voor de waterzuiveringscollectieven.

De avondbijeenkomst met 19 van de 29 bij een collectief aangemelde bedrijven en veel geïnteresseerden waaronder de DB leden  H.Sinneman (Hunze en Aas) en R. van der Veen ( Vechtstromen)was goed bezocht 
De LTO Glaskracht voorzitter sprak als eerste over de actualiteiten in de Glastuinbouw, waarmee een duidelijk beeld ontstond waar de sector staat en wat de uitdagingen zijn.
Na vragen  en pauze presenteerden Roland  van Driel en Adrie Otten  de uitkomsten en de verwachtingen van het proefproject Glas Zuiver Water een project dat mogelijk gemaakt is door Duurzaam Door , Provincie Drenthe , Gemeente Emmen , de waterschappen Hunze en AAs en Vechtstromen , Stowa , LTO-Noord Steunfonds en Lto Glaskracht.  
Er blijken mogelijkheden voor biologische zuivering  van spuiwater te zijn want enkele gewasbeschermingsmiddelen werden voldoende afgebroken door gebruik van mycelium. Voor de verwijdering van mineralen  kwam het gebruik van een helofytenfilter of wilgenbos als beste mogelijkheid naar voren. 
De avond werd voorgezet met een toelichting over zuiveringsmethoden die op het bedrijf kunnen worden toegepast door  Erik van Os en  Ellen Beerling men kon eer redelijk beeld geven van de huidige mogelijkheden en kosten . waarbij duidelijk werd dat het gebruik van een installatie  die Ozon en uv beide toepast  het beste resultaat geeft . wel werd duidelijk dat voor 2018 er niet voldoende  gecertificeerde installaties te leveren zijn  en ook de kosten voor kleine bedrijven bij een individuele zuivering  te hoog zijn.
 Als laatste maakte Bouwe Bakker DAW coordinator  duidelijk wat de collectief leden te doen staat , waarbij de samenwerking om te komen tot een businessplan voor aanpak emissiereductie eind 2016 noodzakelijk is.


Terug naar overzicht

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl