Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Delphy waterdag Schoon water Moet.

Datum: 09-04-2017

  Kennis voor optimaliseren waterstromen  Glastuinbouw Waterdag op 6 april 2017. Bleiswijk

Actuele informatie om uw aanpak te kunnen bepalen

Voor een goede aanpak is informatie nodig. Hoe moet het bedrijf zijn ingericht om te voldoen aan de eisen uit het activiteitenbesluit? Wat is nodig om gebruik te kunnen maken van mobiele zuivering? Hoe word je een nullozer? Wat is de beste ontsmettingsmethode voor mijn teelt als ik ga recirculeren? Verdraagt mijn gewas meer Natrium bij een betere sturing van de plantenvoeding? Wat is de meest geschikte zuiveringsaanpak voor mijn bedrijf?

 Tijdens de Glastuinbouw Waterdag komen deze relevante thema’s aan de orde. Deelnemende telers kunnen nieuwe kennis in 2017 toepassen zodat ze goed gesteld staan voor 2018, zonder een dreiging van zuiveringskosten als er onverhoopt meer geloosd moet worden dan de bedoeling was.


Workshops

  1. Update ontsmettingstechnieken: "oude” en "nieuwe” technieken
  2. Nullozing: hoe moet dat en wat kan er?
  3. Hoe kom ik tot een goede investeringsbeslissing voor de waterzuivering?
  4. Hogere natrium-tolerantie door voedingsgift naar plantbehoefte
  5. Hoe waterstromen in beeld brengen en omgang met bevoegd gezag
  6. Emissiemanagement en grondgebonden teelten
Zie verder  waterdag  pagina

 


Terug naar overzicht

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl