Delphy Waterdag 6 april

Glastuinbouw Waterdag Programma | 6 april 2017

14:00 Aankomst en aanmelding

14:30 Schoon oppervlaktewater: praktische oplossingen en voordelen voor bedrijven en de sector
14:50 Op naar de nullozing: lozingsbeperking zonder investeringen

15:00 Workshops (3 rondes)

18:00 Borrel met hapjes op de informatiemarkt

Workshops

  1. Update ontsmettingstechnieken: "oude” en "nieuwe” technieken
  2. Nullozing: hoe moet dat en wat kan er?
  3. Hoe kom ik tot een goede investeringsbeslissing voor de waterzuivering?
  4. Hogere natrium-tolerantie door voedingsgift naar plantbehoefte
  5. Hoe waterstromen in beeld brengen en omgang met bevoegd gezag
  6. Emissiemanagement en grondgebonden teelten
Bezoek aan informatiemarkt en individueel overleg met leveranciers, waar u ook uw gepersonaliseerde informatie over zuiveringsoplossingen kunt krijgen.

 Mijn Notities;

17.04.06 waterdag delphy

 

Workshop voeding en natrium

Groen agro control

Effecten natrium op voedingstoestand.

·         Tot 4.1 ec nog goede drogestof produktie . Daarna  neemt het door ec hoogte af.

·         Versgewicht  reductie  door hoge ec    Van 0 tot 18 %  bij groenten .

·         Jong gewas  neemt meer natrium op  .

·         Bij hoog natrium  moeilijke opname  kali en  calcium ,  opname   magnesium blijft bijna gelijk

·         Calcium in vruchten krijgen dan  zorgen voor laag vochtdeficit  gedurende 2 uur  om goed transport  van calcium naar de vruchten te krijgen

 

Nova Cropcontrol

Sjoerd Smits en hortinova.

·         Plantsapmetingen. Bij 200 verschillende gewassen. Resultaat binnen 1 werkdag.   Voor bladsap meting:  ze pakken  oud en jong blad  voor analyse  om voedingsbeeld plant te krijgen.

·         Als calcium goed wordt opgenomen dan minder zorgen over natriumcijfer. Bij overmaat aan Natrium  blijft opname calcium altijd achter.

·         Grote rassenverschillen.

·         Let op voor  natrium aanbod  bijv ijzer 3 %  geeft veel natrium. 6% ijzer  geen natrium.

·          

Nullozing WUR Grodan.

Wur 

·         Nullozing  mobiel interessant tot 150m3  anders zelf  aanschaf of collectief

·         Nullozing regels op glastuinbouw waterproof

·         Geen effect  op groei en productie bij nullozing in vergelijk met spui bij paprika.

Wur concludeert:

·         Geen grote investeringen nodig,

·         Manier van werken aanpassen

·         Productie en kwaliteit gelijk als bij lozen.

·         Check eigen bedrijf   Waterstromen

 

Grodan.  Adviezen hoe te komen tot Nullozing voor substraat .

·         Vuilwatertank zo leeg mogelijk eind teelt , verlagen stikstok einde teelt ect

·         Slangen reinigen met Luchtbellen of tijdens de teelt chloor ,peroxide

·         Teeltgoten afdekken met folie

·         Teeltsysteem reinigen met heet water, ipv chemisch.

 

Men merkt dat er de eerste 4 tot 6 week geloosd wordt .

Vraag :wat is schoon water voor spoelen filter , condenswater erin dan niet schoon. Volgens handhaver.


 presentaties   zien dan mail  via inf@tuinbouwemmen.nl

 

Website ontwikkeld door X-Interactive.nl