Glastuinbouwgebied het Rundedal

Het Rundedal is een nieuw tuinbouwgebied van netto 180 hectare, met veel ruimte voor wegen, waterpartijen en openbaar groen. De kavelgrootte is flexibel. 90% van de kavel mag bebouwd worden met kassen, bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning. Er is een centraal gietwatersysteem. Het riviertje de Runde zorgt voor de aanvoer. De afvoer van landbouwwater gaat via een gescheiden systeem. Het Rundedal biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor nieuwe tuinbouwbedrijven en toeleveranciers.

Kenmerken:

  • modern gebied met brede wegen en aparte fietspaden
  • speciale boomkwekerijzone
  • nutsvoorzieningen aangelegd tot de perceelgrens
  • verantwoorde landschappelijke inpassing
  • duurzaam waterbeheer
  • flexibele kavels direct beschikbaar
  • wonen op het bedrijfsterrein is mogelijk
  • aardwarmte is beschikbaar
  • goede logistieke aansluiting


Rundedal
Website ontwikkeld door X-Interactive.nl