Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen Tuinbouw Emmen

Energie, aardwarmte en gietwater

In alle drie de tuinbouwgebieden kiest u zelf hoe u de energiebehoefte invult. Teruglevering van elektriciteit is gegarandeerd door de bouw van een DCO van TENNET/ENEXIS (vermogen 120 MW) in Klazienaveen. In de tuinbouwgebieden zijn WKK’s geïnstalleerd en er zijn er mogelijkheden voor co-vergisting.

Er is een geologisch onderzoek uitgevoerd in de drie tuinbouwcentra voor het ontwikkelen van aardwarmte. De uitkomsten zijn zeer positief. Er zijn al opsporingsvergunningen verleend en een groep tuinders werkt samen aan het ontwikkelen van een businesscase..

Gietwater en bassins

Voor de opslag van water kunt u zelf waterbassins aanleggen. Een alternatief is gebruikmaken van het aanbod van de Gietwater-fabriek in Klazienaveen/Het Rundedal. Deze onderneming exploiteert een centraal systeem voor de productie en distributie van gietwater. Gietwater zorgt voor gegarandeerde levering en een hoge waterkwaliteit. Gietwater levert tegen kostprijs.

Covergisting

Co-vergisting is een goede mogelijkheid. Op twee plaatsen in de gebieden zijn al vergunningen verleend voor co-vergisters met vermogens van 10 MW en 3,5 MW.


Locatie Erica Klazienaveen Rundedal
Diepte formatie 2600
3650
3100
Onttrekkingstemp 86
110
100
Debiet m3/h 110 175 150 175 150 175
Vermogen MWT 6,2 12,5 12,4 14,4 10,7 14,4
Website ontwikkeld door X-Interactive.nl